‘Follow Me’ is een unieke kans voor Nederlandse jongeren om hun katholieke geloof te verdiepen. De Nederlandse kerk heeft een grote behoefte aan jongeren die in vuur en vlam staan voor Jezus en Follow Me is een uitstekende mogelijkheid om in die behoefte te voorzien.

    • nl