Follow Me! is een discipelschapstraining voor de persoonlijke en geestelijke vorming van jonge katholieken van 16 jaar en ouder. Deze training beslaat 8 weekenden in de loop van een schooljaar.

  Follow Me! onderscheidt zich enigszins van andere katholieke vormingsprogramma’s. Onze aanpak in enkele punten samengevat:

  • Follow Me! is ontstaan vanuit meer dan 30 jaar ervaring met kort- en langdurende discipelschapsscholen voor jonge katholieken op vijf continenten. Er is gestoeid met de vorm en de inhoud totdat we uiteindelijk op het huidige programma met de ingebouwde structuur zijn uitgekomen.
  • Onze bouwstenen: onderricht, deelgroepen, persoonlijke en gemeenschappelijke gebedstijden, lofprijzing en aanbidding, huiswerkopdrachten, ijsbrekers, sport en spel, Eucharistievieringen, biechtgelegenheid en natuurlijk de beruchte Challenges op zaterdagavond. Dit alles is verweven tot een uitgebalanceerd geheel. Als een of meerdere van deze bouwstenen zou(den) ontbreken, zou het programma niet hetzelfde zijn.
  • Follow Me! volgt het principe van “learning by doing”: in ieder weekend worden gelegenheden gecreëerd om het geleerde meteen in praktijk te brengen. Middels een besloten Follow Me!-facebookgroep en persoonlijke e-mails houden deelnemers contact met elkaar en de teamleden, om zo elkaar te stimuleren het geleerde ook in hun dagelijks leven in praktijk te brengen. Op deze manier worden de deelnemers uitgedaagd niet alleen “hoorders” maar ook “doeners” van het Woord te worden (vgl. Jakobus 1, 22).
  • Alle teamleden en medewerkers van Follow Me! zijn voormalige deelnemers, of mensen die deelgenomen hebben aan een vergelijkbare discipelschapstraining. Het doel is dus niet alleen om jongeren de basisprincipes van het navolgen van Jezus bij te brengen, maar ook om ze te leren zelf projecten als Follow Me! te (bege)leiden.
  • De inleidingen zijn niet te lang en praktijkgericht. We proberen ook complexe theologische principes op een eenvoudige manier, met (voor)beelden te illustreren. We baseren ons daarbij zelden op andere bronnen dan de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk. Om te waken voor theologische onwaarheden of “over-simplificatie”, heeft een team van theologen (Mag. Bernd Wegscheider en Dr. Gerhard Viehhauser) de inhoud van Follow Me! gecontroleerd en gecorrigeerd.
  • De meeste deelnemers zullen bevestigen dat de deelgroep het “hart” van Follow Me! is. We zijn van mening dat deze vorm van delen in groepen essentieel is voor de groei en geestelijke gezondheid van jonge mensen in de huidige geseculariseerde samenleving. We moedigen de jongeren daarom ook aan om ook na afloop van Follow Me! een soortgelijke deelgroep te vormen binnen hun parochie, jongerengroep of beweging,

  Vaak vraagt men naar de kernwaarden van een initiatief. Dit zijn onze Kernwaarden:

  Follow Me!

  1. is katholiek
  2. richt zich op alle jonge katholieken tussen 16 en 26 jaar.
  3. is voortgekomen uit de oecumenische zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht, en staat open voor medewerkers en deelnemers die niet katholiek zijn.
  4. is niet een project van een bepaalde groepering of beweging, maar van een groep individuen met achtergronden bij verschillende groeperingen en bewegingen.
  5. beoogt geen specifieke vorm van spiritualiteit te propageren, maar helpt de deelnemers op hun weg naar een vertrouwde, persoonlijke relatie met de levende God.

  Waarom Follow Me!?

  We willen jonge katholieken laten proeven en ervaren wat authentiek christelijk discipelschap is, en in hen de droom en het verlangen laten groeien “alle volken tot leerlingen van Jezus Christus te maken” (vgl. Mat. 28, 19a).

  Zo zit Follow Me! in elkaar ->

  • de
  • nl